Tội phạm Mỹ dùng drone để do thám hoạt động của cảnh sát

Chưa hết, giới tội phạm Mỹ còn sử dụng drone theo dõi các đặc vụ và gia đình họ. Và như vậy, từ hoạt động mang tính một chiều khi cơ quan bảo vệ pháp luật dùng drone theo dõi tội phạm, giờ đây họ đang chịu cảnh bị chính tội phạm theo dõi ngược lại.

Ngoài phục vụ cho hoạt động phi pháp, drone còn được giới tội phạm Mỹ dùng để do thám và gây nhiễu hoạt động của FBI và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác, báo cáo của Defense One cho hay.

Điển hình là sự việc gần đây khi FBI thực hiện chiến dịch giải cứu con