Cùng nhìn qua 20 tòa chung cư cao nhất thế giới

Princess Tower

chungcu230214-(4)

Xếp hạng: 4
Địa điểm: Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
Chiều cao: 414m
Số tầng: 101
Tình trạng: hoàn thành vào năm 2012.

chungcu230214-(20)

Phần lớn các tòa tháp cao nhất thế giới đang được xây dựng tại khu vực Trung Đông. Giá một căn hộ ở những nơi đó dao động từ 1,2 triệu USD đến 8 triệu USD.

1. World One

chungcu230214-(1)

Xếp hạng: 1
Địa điểm: Mumbai, Ấn Độ
Chiều cao: 442m
Số tầng: 117
Tình trạng: đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2015).

2. Diamond Tower 

chungcu230214-(2)

Xếp hạng: 2
Địa điểm: Jeddah, Ả Rập Saudi
Chiều cao: 432m
Số tầng: 93
Tình trạng: đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2017).

3. 432 Park Avenue 

chungcu230214-(3)

Xếp hạng: 3
Địa điểm: New York, Mỹ
Chiều cao: 425,7m
Số tầng: 85
Tình trạng: đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2015).

4. Princess Tower

chungcu230214-(4)

Xếp hạng: 4
Địa điểm: Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
Chiều cao: 414m
Số tầng: 101
Tình trạng: hoàn thành vào năm 2012.

5. 23 Marina 

chungcu230214-(5)

Xếp hạng: 5
Địa điểm: Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
Chiều cao: 392m
Số tầng: 90
Tình trạng: hoàn thành vào năm 2012.

6. Abu Dhabi Plaza

chungcu230214-(6)

Xếp hạng: 6
Địa điểm: Astana, Kazakhstan
Chiều cao: 382m
Số tầng: 88
Tình trạng: đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2017).

7. Elite Residence

chungcu230214-(7)

Xếp hạng: 7
Địa điểm: Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
Chiều cao: 381m
Số tầng: 91
Tình trạng: hoàn thành vào năm 2012.

8. World Trade Center Abu Dhabi

chungcu230214-(8)

Xếp hạng: 8
Địa điểm: Abu Dhabi
Chiều cao: 381m
Số tầng: 88
Tình trạng: đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2014).

9. Oberoi Oasis Tower B

chungcu230214-(9)

Xếp hạng: 9
Địa điểm: Mumbai, Ấn Độ
Chiều cao: 372m
Số tầng: 82
Tình trạng: đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2015).

10. The Marina Torch 

chungcu230214-(10)

Xếp hạng: 10
Địa điểm: Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
Chiều cao: 348m
Số tầng: 80
Tình trạng: hoàn thành năm 2011.

 

11. Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower 

chungcu230214-(11)

Xếp hạng: 11
Địa điểm: Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
Chiều cao: 341m
Số tầng: 76
Tình trạng: đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2014).

12. Orchid Crown Towers 

chungcu230214-(12)

Xếp hạng: 12
Địa điểm: Mumbai, Ấn Độ
Chiều cao: 337m
Số tầng: 75
Tình trạng: đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2015).

13. DAMAC Residenze 

chungcu230214-(13)

Xếp hạng: 13
Địa điểm: Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
Chiều cao: 335m
Số tầng: 85
Tình trạng: đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2016).

14. Q1 

chungcu230214-(14)

Xếp hạng: 14
Địa điểm: Gold Coast, Australia
Chiều cao: 322m
Số tầng: 80
Tình trạng: hoàn thành vào năm 2005.

15. Palais Royale Mumbai

chungcu230214-(15)

Xếp hạng: 15
Địa điểm: Mumbai, Ấn Độ
Chiều cao: 320m
Số tầng: 88
Tình trạng: đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2014).

16. HHHR Tower

chungcu230214-(16)

Xếp hạng: 16
Địa điểm: Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
Chiều cao: 317m
Số tầng: 72
Tình trạng: hoàn thành vào năm 2009.

17. The Stratford Residences

chungcu230214-(17)

Xếp hạng: 17
Địa điểm: Makati, Philippines
Chiều cao: 312m
Số tầng: 74
Tình trạng: đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2015).

18. Ocean Heights

chungcu230214-(18)

Xếp hạng: 18
Địa điểm: Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
Chiều cao: 310m
Số tầng: 84
Tình trạng: hoàn thành vào năm 2010.

19. MahaNakhon

chungcu230214-(19)

Xếp hạng: 19
Địa điểm: Bangkok, Thái Lan
Chiều cao: 310m
Số tầng: 77
Tình trạng: đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2016).

20. Lokhandwala Minerva

chungcu230214-(20)

Xếp hạng: 20
Địa điểm: Mumbai, Ấn Độ
Chiều cao: 307m
Số tầng: 83
Tình trạng: đang xây dựng (dự kiến hoàn thành vào năm 2015).

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>