cách thu hút khách hàng

Thu hút thêm khách hàng mới với chiến lược marketing bán lẻ

Hình thức nhiều nhất bây giờ, chính là nhiều nhà hàng, lúc muốn khách hàng của mình giới thiệu về mình có bằng hữu thì sẽ đưa cho họ 1 tiện dụng nào ấy. Ví dụ: phiếu giảm giá, tiền mặt, tặng thời gian tiêu dùng,… 1. Bắt đầu với những thứ bạn đang có more »