Định nghĩa SEO Onpage là gì? Những công việc của SEO Onpage

Các bạn khi mới học vẫn còn lạ lẫm với các định nghĩa như , SEO Offpage. Ở bài này xin chia sẻ với các bạn về định nghĩa , vậy là gì?
tiep thi 42 SEO Onpage là gì? Những công việc của SEO Onpage
SEO Onpage là quá trình tối ưu hóa nội dung website để cho thân thiện hơn với các Search Engine, nó là nền tảng và quyết định tính lâu dài trong dịch vụ SEO.

Một Website tốt cần tối ưu cơ bản các vấn đề sau :

– Trước tiên tối ưu thẻ title

– Tối ưu thẻ meta keywords

– Tối ưu thẻ meta description

– Các thẻ h1, h2, h3

– Tối ưu SEO Friendly ( Đường dẫn thân thiện )

– Tối ưu các thẻ ALT, dung lượng, trong hình ảnh

– Tối ưu mật độ từ khóa ( keywords density )

– Xây dựng sitemap cho website

– Tối ưu External link ( link trỏ ra ngoài )

– Tối ưu Internal link

– Tốc độ load website phải nhanh

Khi bạn đã tối ưu hết tất cả các vấn đề nêu trên, một yêu cầu rất quan trọng trong SEO nữa là giao diện phải phù hợp với nội dung website, đẹp để lấy lại các return visits.

Chúc các bạn thành công

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>