quảng cáo ảnh

Quảng cáo ảnh trên Internet – Kênh tiếp thị mới cho doanh nghiệp

Kênh tiếp thị mới – Quảng cáo ảnh trên Internet Trong khi doanh thu quảng cáo truyền thống (banner, pop up…) không ngừng lao dốc, người dùng doanh nghiệp cũng quay lưng lại vì hiệu quả thấp thì các hình thức quảng cáo mới trên internet đang “xoay xở” và tìm hướng đi mới, cách thức mới. Thời cơ quảng cáo trên ảnh Nắm bắt more »