kinh nghiệm bán hàng

Cách để giữ chân người mua hàng

Bạn bỏ rộng rãi tầm giá vào việc quảng cáo và tiếp thị trên nhiều kênh truyền thông khách nhau thì bạn phải bắt buộc theo dõi, kiểm soát hiệu quả của nó. Điều này là vô cùng quan trọng bởi bạn luôn muốn biết đâu là kênh tiếp thị mang lợi hơn để thực more »