Bài học kinh doanh từ tay ăn mày

Bài học kinh doanh từ câu chuyện tay ăn mày

an-may-hoc-kinh-te Ăn mày cũng phải học kinh tế – Đây là câu chuyện về tay ăn mày với khả năng kiếm tiền và kiến thức kinh doanh như một doanh nhân có bằng IBM, Câu chuyện  được lan truyền trên Internet đã mấy năm nay và vẫn ấn tượng với nó đến bây giờ. Dù không biết tác giả là more »