đổi lịch dương âm

Hướng dẫn đổi ngày 16 tháng 7 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 5Ngày: 16Tháng: 7 Năm: 2020 Thứ 5 ngày 26/5/2020Ngày: Canh ThânTháng: Nhâm NgọNăm: Canh Tý Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 9 tháng 4 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 5Ngày: 9Tháng: 4 Năm: 2020 Thứ 5 ngày 17/3/2020Ngày: Nhâm NgọTháng: Canh ThìnNăm: Canh Tý Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 7 tháng 11 năm 2019 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 5Ngày: 7Tháng: 11 Năm: 2019 Thứ 5 ngày 11/10/2019Ngày: Mậu ThânTháng: Ất HợiNăm: Kỷ Hợi Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 23 tháng 7 năm 2019 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 3Ngày: 23Tháng: 7 Năm: 2019 Thứ 3 ngày 21/6/2019Ngày: Tân DậuTháng: Tân MùiNăm: Kỷ Hợi Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 24 tháng 12 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 2Ngày: 24Tháng: 12 Năm: 2018 Thứ 2 ngày 18/11/2018Ngày: Canh DầnTháng: Giáp TýNăm: Mậu Tuất Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 30 tháng 4 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 2Ngày: 30Tháng: 4 Năm: 2018 Thứ 2 ngày 15/3/2018Ngày: Nhâm ThìnTháng: Bính ThìnNăm: Mậu Tuất Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 22 tháng 1 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 2Ngày: 22Tháng: 1 Năm: 2018 Thứ 2 ngày 6/12/2017Ngày: Giáp DầnTháng: Quý SửuNăm: Đinh Dậu Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 24 tháng 8 năm 2017 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 5Ngày: 24Tháng: 8 Năm: 2017 Thứ 5 ngày 3/7/2017Ngày: Quý MùiTháng: Mậu ThânNăm: Đinh Dậu Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 18 tháng 5 năm 2017 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 5Ngày: 18Tháng: 5 Năm: 2017 Thứ 5 ngày 23/4/2017Ngày: Ất TỵTháng: Ất TỵNăm: Đinh Dậu Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 29 tháng 9 năm 2016 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 5Ngày: 29Tháng: 9 Năm: 2016 Thứ 5 ngày 29/8/2016Ngày: Giáp DầnTháng: Đinh DậuNăm: Bính Thân Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »