Định nghĩa sự giàu

Dạy con làm giàu – Định nghĩa sự giàu có

d6d4b368-0f9d-411b-bcea-f3f12ab13dbd Sự giàu có được định nghĩa như là: “Số ngày bạn có thể sinh hoạt mà không cần đòi hỏi sự làm việc của bạn (hay của người nhà bạn)trong khi bạn vẫn có thể duy trì mức sống như bình thường”. Chẳng hạn, nếu chi phí sinh hoạt hàng tháng của bạn là 1.000 đô,và nếu bạn có more »